We współpracy z platformą konkursową Prize Charger ogłaszamy otwarcie PCCon - serii turniejów wiedzy o komputerach oraz technologii IT.

Dowiedz się, zagraj i wygraj!

  • Pamiętasz pierwsze komputery z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych?
  • Może w Twoim domu były ATARI, COMODORE albo SPECTRUM?
  • Pamietasz nazwy programów użytkowych?
  • Wiesz jak rozwijał się rynek gier na komputerach 8 i 16 bitowych?
  • Interesujesz się początkami rozwoju komputerów i wiesz jakie rozwiązania technologiczne w nich stosowano?
  • Nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania, ale chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do turnieju, skorzystaj z przygotowanych przez nas materiałów, zdobądź potrzebną wiedzę, weź udział w turnieju i zgarnij nagrody!

I EDYCJA

SZALONY XX WIEK

Historia komputerów i oprogramowania.
Pierwsze algorytmy AI.

Pierwsza edycja turnieju obejmuje komputery osobiste z lat 80. i 90. oraz początki AI. Zakres to popularne komputery ośmiobitowe, takie jak Commodore, Atari,Spectrum, czy Amstrad, a także szesnastobitowe, czyli: Atari ST, Amiga i pierwsze komputery PC oraz ich oprogramowanie.

TERMINARZ PIERWSZEJ EDYCJI TURNIEJU PCCon

ZAPIS DO TURNIEJU

6 LUTEGO 2024

18 MAJA 2024

ELIMINACJE

20 MAJA 2024

PÓŁFINAŁ
FINAŁ

27 MAJA 2024

Autorami pytań w tej edycji są eksperci komputerowi z uczelni i biznesu. To ludzie, którzy byli zaangażowani w polską scenę informatyczną w latach 80 i 90, a teraz zadbali o to, by pytania były ciekawe, zróżnicowane i pozwoliły wyłonić finalistów turnieju i jego laureatów.
Pytania przygotowali: Kamil Wójcik, Adam Ościłowski, Hubert Taler, Piotr Boniewicz, Mirosław Ochodek oraz Petros Psyllos

Turniej składa się z trzech etapów

Uczestnicy zdobywają punkty, a najlepsi zostają finalistami i laureatami. Otrzymują także certyfikat udziału w turnieju.

Dedykowana platforma turniejowa

Rywalizacja w turnieju odbywa się na platformie turniejowej Prize Charger.

Prize Charger jest innowacyjną, wieloetapową platformą turniejów branżowych, dzięki której każdy może sprawdzić swoją wiedzę w dziedzinach inżynierii i techniki.

Finał I edycji turnieju PCCon odbędzie się już 27 maja 2024 r. w budynku Warszawskiego Domu Technika w Warszawie.

Zdobywaj wiedzę!

Wszyscy uczestnicy zarejestrowani w 1. edycji turnieju mogą korzystać w okresie od 6. lutego do 18. maja 2024 r. z materiałów edukacyjnych tworzonych przez naszych ekspertów:

Nagrody w I edycji turnieju PCCON

PARTNERZY EDYCJI

Niezwykłe Muzeum Elektroniki w Krakowie, założone przez braci Łukasza i Artura. To nie jest zwykłe muzeum - bez szyb i barier, tutaj możecie dotknąć i poczuć historię polskiej elektroniki, od suwaków w radiu po sterowanie dżojstikiem. Zbiory obejmują ponad 40 stanowisk z kultowymi grami wideo, a każdy eksponat kryje fascynujące historie. To miejsce pełne pasji, gdzie kolekcja stale się rozszerza, a wizyta to podróż w czasie do ery Commodore i Atari.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów - przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Uczelnia techniczna, dobrze rozpoznawalna w Europie, gwarantująca wysoki poziom kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

PARTNERZY STRATEGICZNI

Federacja 40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Urząd Patentowy RP to instytucja państwowa w Polsce odpowiedzialna za rejestrację i ochronę praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Jego głównym celem jest wspieranie innowacji i rozwoju gospodarczego poprzez zapewnienie twórcom i przedsiębiorcom odpowiedniej ochrony ich wynalazków i kreacji. Urząd ten pełni również funkcję edukacyjną, informując społeczeństwo o znaczeniu praw własności intelektualnej oraz udzielając pomocy w procesie rejestracji i egzekwowania tych praw.

Firma, założona przez Naczelna Organizację Techniczną (NOT), specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla podmiotów zrzeszonych w FSNT-NOT. Jej aplikacje i narzędzia wspierają efektywność stowarzyszeń, stanowiąc kluczowy element ich rozwoju. Główne cele firmy to dostarczanie wiodących rozwiązań wspierających działalność stowarzyszeniową, tworzenie efektywnych rozwiązań IT o wysokiej jakości w relacji do kosztów produkcji, oraz budowanie rozpoznawalności marek FSNT-NOT i SWTP. Od 2008 roku NOT Informatyka, będąca częścią Sekcji IT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, rozwija elektroniczne narzędzia do modelowania nowoczesnych organizacji. Obecnie firma dostarcza aplikacje optymalizujące codzienną działalność podmiotów komercyjnych i organizacji pozarządowych.

KRPUT

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 11 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989, pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest wspieranie i promowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i usług. Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w inicjatywy mające na celu rozwijanie potencjału polskiej gospodarki. Poprzez swoje działania, organizacja nie tylko celebruje sukcesy polskich talentów, ale także przygotowuje młodzież do skutecznej kariery zawodowej na rodzimym rynku pracy.

PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT